18. decembra 2018

Montovaný dom - drevostavba

Súčasné drevostavby udávajú v oblasti nízkoenergetickej – pasívnej – nulovej výstavby novodobý trend. Moderné drevostavby, montované domy sú architektonicky či technicky vyzreté natoľko, že už dnes zodpovedajú obytným štandardom, ktoré sa očakávajú do búdúcnosti.

Nové materiály na báze dreva, moderné spojovacie prvky, racionálne metódy spracovania a ochrany dreva pred požiarom, poveternostnými vplyvmi... To všetko sú faktory, ktoré prispievajú k rastu kvality drevených konštrukcií bez ohľadu na ich geografické ohraničenie. Ak sa už pri plánovaní výstavby zohľadnia všetky lokálne vplyvy prostredia na realizovaný projekt, nie je dôvod obávať sa ich negatívnemu vplyvu na životnosť samotnej konštrukcie. V mnohých smeroch je drevo práve naopak veľmi vhodný materiálom v porovnaní s ostatnými stavebnými systémami.

Na Slovensku má spoločnosť DREVSTAV SLOVAKIA aktuálne zrealizovaných a obývaných desiatky drevostavieb v nízkoenergetickom, pasívnom resp. energetickom štandarde blížiacom sa nule. Tieto stavby zasahujú čo najmenej do prírodného a kultúrneho systému pričom  v ňom vytvárajú rovnováhu vďaka použitým konštrukčným prvkom a systémom.

Naše montované domy predstavujú možnosti nízkych nákladov na vykurovanie, rýchlu výstavbu, dlhú životnosť stavby, slabú ekologickú stopu... v porovnaní s rovnakou cenou stavieb v murovanou systéme výstavby.

 

Prečo bývať v drevostavbe?

Architektúra drevostavby