18. decembra 2018

CLT konštrukcia

 
Konštrukcia tohto typu predstavuje najnovší trend vo vývoji stavebných materiálov pre výstavbu drevostavieb. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou, stabilitou a presným vyhotovením detailov. Ide o panelový systém typu CLT (Cross Laminated Timber) z masívnych drevených prvkov.  
Povrch týchto dosiek môže byť brúsený v tzv. pohľadovej kvalite, v prípade priznania  v interiéri. Nepohľadové povrchy sa dodatočne obkladajú (sadrokartón, omietky, obklady, tapety a pod.).
               
               
Výhodami tohto systému je vyspelosť výrobného procesu, vďaka ktorému sa eliminujú chyby a zvyšuje kvalitu hotových stavieb. K ďalším pozitívam patrí rýchlosť výstavby, dobrá vzduchotesnosť, difúzna otvorenosť, fázový posun, požiarna odolnosť atď. Svojich priaznivcov si táto konštrukcia nachádza aj u vyznávačov prirodzenej krásy dreva, ktorú je možné celoplošne „priznať“ v interiéri.  

Detaily konštrukcií vo vyhotovení s kontaktným zatepľovacím systémom v omietke alebo v odvetranej fasáde s dreveným obkladom uvádzame nižšie 
 
 
      Konštrukcia CLT, omietka
(nízkoenergetický dom)


U=0,15 W(m2K), hr.311mm
                         
  1. Systémová difúzna omietka, 7mm
  2. Fasádna minerálna doska, 220mm
  3. Masívny CLT panel, 84mm
       
 
 
      Konštrukcia CLT, odvetraná fasáda
(nízkoenergetický dom)


U=0,16 W(m2K), hr.386mm

  1. Fasádna doska smrekovec, 21mm
  2. Odvetrávací rošt, 40mm
  3. Fasádna fólia Traspir UV, 0,75mm
  4. Steico WALL, 240mm
  5. Masívny CLT panel, 84mm