18. decembra 2018

Čo je nízkoenergetický dom? (teória NED)

Výraz „nízkoenergetický dom“ (NED) je dnes často marketingovo degradovaný. Týmto výrazom sa neprávom označujú všetky stavby, ktoré sú z hľadiska spotreby tepla na vykurovanie úspornejšie voči súčasnej výstavbe. Pritom môže ísť len o „energeticky úsporné stavby“.

Rozdelenie stavieb podľa ročnej potreby tepla na zabezpečenie tepelnej pohody.

 

Energetická spotreba

Energeticky úsporný dom

50 – 70 kWh/m2 za rok

Nízkoenergetický dom

15 – 50 kWh/m2 za rok

Energeticky pasívny dom

 5 – 15 kWh/m2 za rok

Nulový dom

 0 – 5 kWh/m2 za rok


Energetická potreba tepla na vykurovanie sa v nízkoenergetickom dome pohybuje od 15-50 kWh/m2 za rok. Dosiahnuť nízkoenergetický štandard sa dá z mnohých konštrukčných materiálov, od tehál, cez betón až po drevo. Vzhľadom na to, že hovoríme nielen o nízkoenergetických ale aj o ekologických stavbách preferujú sa obnoviteľné materiály, ktoré nezaťažujú životné prostredie a vytvárajú zdravú vnútornú klímu.  Drevo je snáď najpoužívanejším materiálom pri stavbe nízkoenergetického domu, má ľahkú dostupnosť a je obnoviteľným zdrojom.

 
 Požiadavky pre dosiahnutie nízkoenergetického štandardu:
 •  
 Využitie slnečnej energie vhodným osadením domu na stavebnej parcele. Dôležitá je tiež orientácia obytných miestností voči južnej svetovej strane, pre využitie slnečných tepelných ziskov hlavne v zimnom období. Netreba tiež zabúdať na tienenie južne exponovaných okien najmä v lete, kedy by mohlo dôjsť k prehrievaniu interiéru.
 •  
 Vhodne navrhnutá skladba obvodovej steny, súčiniteľ prestupu tepla U ≤ 0,2 W.m-2.K-1. Dôležitá je tiež vzduchotesnosť stavby, ktorá sa dá jednoducho preveriť „Blow-door“ testom resp. Testom vzduchotesnosti.
 •  
 Kvalitné výplne stavebných otvorov. Okná a dvere musia byť dostatočne tesné a súčiniteľ prestupu tepla nemá prekročiť hodnotu Uw ≤ 1,1 W.m-2.K-1
 •  
 Minimalizácia tepelných mostov, t.z. elimináciu miest v obvodovom plášti, ktorými môže unikať viac tepla
 •  
 Vhodne navrhnuté vykurovanie a odvetrávanie nízkoenergetického domu, technológie na získavanie energie ako zemná rekuperácia, kolektory, fotovoltaika atď.
 
 Výhody nízkoenergetickej drevostavby od DREVSTAV SLOVAKIA:
 •  
 Nižšie prevádzkové náklady z dôvodu menšej spotreby energie, hlavne na vykurovanie
 •  
 Zdravé vnútorné prostredie vďaka využitiu certifikovaných a ekologických materiálov v konštrukcii drevostavby
 •  
 Čerstvý vzduch z riadeného vetrania a vyššia tepelná pohoda
 •  
 Nižšia závislosť od rastu cien energií, kratšia vykurovacia sezóna
 •  
 Dlhšia životnosť vykurovacej sústavy a menej práce s jej obsluhou
 •  
 Priaznivejší vplyv na životné prostredie z dôvodu nižšej produkcie emisií do ovzdužia
 •  
 Garantujeme vzduchotesnosť overením „Blow-door“ testom