18. decembra 2018

Rámová konštrukcia

         
Základom tejto konštrukcie je drevený rám, ktorý tvoria stavebné prvky z KVH hranolov. KVH, alebo ináč konštrukčne masívne drevo, je stavebné rezivo z ihličnanov – prevažne smreku. Ide o sušené, hobľované a cinkovým spojom nadpájané rezivo. Kontrolovaná vlhkosť ±15% reziva eliminuje následné neželané tvarové zmeny v zabudovanej konštrukcii (pnutie, praskanie finálnych povrchov atď.). KVH rezivo je možné vyhotoviť okrem konštrukčnej kvality aj v pohľadovej (priznané stavebné časti v interiéri a exteriéri). Výrobky KVH sú certifikované, ich prednosť je predovšetkým v stabilite a estetike.


Najčastejšie používané KVH hranoly sú v priereze 60/120, 60/140, 60/160mm ... Detaily certifikovaných stavebných konštrukcií uvádzame v nasledovnom popise. Hrúbky jednotlivých izolácií ako aj ich rôznorodosť je možné variovať na základe požiadavky zákazníka
.

     
         

Konštrukcia DIFU
(nízkoenergetický dom)


U=0,14 W(m2K), hr.368mm
                         
 1. Systémová difúzna omietka, 7mm
 2. Fasádna minerálna doska, 140mm
 3. Drevovláknitá DHF doska, 13mm
 4. Nosný systém KVH, 120mm
 5. Minerálna izolácia, 120mm
 6. Drevoštiepková OSB3 doska, 15mm
 7. Inštalačný rošt SM, 60mm
 8. Minerálna izolácia, 60mm
 9. Sadrokartónová doska, 12,5mm
 


     
          Konštrukcia STANDARD
(nízkoenergetický dom)


U=0,13 W(m2K), hr.352mm

 1. Systémová omietka, 7mm
 2. Fasádny grafitový polystyrén, 140mm
 3. Drevoštiepková OSB3 doska, 12mm
 4. Nosný systém KVH, 120mm
 5. Minerálna izolácia, 120mm
 6. Parozábranová fólia
 7. Inštalačný rošt SM, 60mm
 8. Minerálna izolácia, 60mm
 9. Sadrokartónová doska, 12,5mm