18. decembra 2018

Pasívny dom

Pasívny dom predstavuje energeticky efektívnu stavbu, ktorá je minimálne závislá od externých zdrojov energie. Potreba tepla na dosiahnutie vnútornej tepelnej pohody je približne o 85% nižšia v porovnaní s tradičnou výstavbou. Vykurovacie systémy, tak ako ich poznáme v bežných domoch, nie sú v pasívnom dome potrebné. Systém vykurovania v pasívnom dome je skôr založený na princípe „samovykurovania“. Podstatným zdrojom pre pokrytie tepelnej potreby je využitie slnečnej energie, vnútorných zdrojov tepla (ľudia, spotrebiče), riadeného vetrania so spätným získavaním tepla a doplnkové kúrenie (do 15 kWh/m2 za rok).

Požiadavky pre dosiahnutie pasívneho štandardu:

 • Vysoká kvalita projektovej a realizačnej pripravenostiPasívny dom - Graf
 • Využitie slnečnej energie vhodným osadením pasívneho domu na stavebnej parcele. Dôležitá je tiež orientácia obytných miestností voči južnej svetovej strane, pre využitie slnečných tepelných ziskov hlavne v zimnom období kedy dokáže takto získaná energia pokryť až tretinu potreby tepla v pasívnom dome.
 • Vhodne navrhnutá skladba obvodovej steny, súčiniteľ prestupu tepla U ≤ 0,15 W.m-2.K-1. Dôležitá je tiež vzduchotesnosť stavby, ktorá sa dá jednoducho preveriť „Blow-door“ testom resp. Testom vzduchotesnosti.

 • Kvalitné výplne stavebných otvorov - trojsklá. Okná a dvere musia byť dostatočne tesné a súčiniteľ prestupu tepla nemá prekročiť hodnotu Uw 0,8 W.m-2.K-1, pri energetickej priepustnosti solárneho žiarenia g ≥ 0,5
 • Riadené vetranie so spätným získavaním tepla je pri tomto type stavieb nutnosťou. Okrem čerstvého vzduchu, ktorý sa takto privádza do interiéru možno rekuperáciou tepla ustrážiť až 80% tepla z vetraného vzduchu a eliminovať tak tepelné straty vetraním hlavne v zimnom období.

Výhody pasívneho domu od DREVSTAV SLOVAKIA:

 • Zabezpečíme vysokú kvalitu projektovej pripravenosti aj vďaka použitiu plánovacieho nástroja PHPP (Passive House Planing Package), ktorý slúži ku komplexnému zhodnoteniu a výpočtu parametrov pre návrh EPD
 • Zdravé vnútorné prostredie vďaka využitiu certifikovaných a ekologických materiálov v konštrukcii drevostavby
 • Čerstvý vzduch z riadeného vetrania a vyššia tepelná pohoda
 • Vzhľadom k povinnej energetickej certifikácii budov má pri predaji vyššiu trhovú hodnotu
 • Priaznivejší vplyv na životné prostredie z dôvodu nižšej produkcie emisií do ovzdužia
 • Garantujeme vzduchotesnosť objektu overením „Blow-door“ testom
 • PASÍVNY DOM = kvalitnejšie bývanie a rozhodne úspornejšia prevádzka