18. decembra 2018

Realizácia

Spoločnosť DREVSTAV SLOVAKIA zastupuje na trhu s drevostavbami tzv. „panelový - rámový“ systém výstavby.  Hlavným nosným prvkom je drevená rámová konštrukcia vyplnená izoláciou a obojstranne opláštená velkoformátovými doskami na báze drevoštiepky (OSB dosky), sadrovlákna (Fermacell, Rigidur) resp. drevovláknitých difúznejších dosiek (DHF, Steico, Ekopanel...).
Všetky použité materiály sú certifikované. Prefabrikované panely obvodových stien, vnútorných priečok a stropov sú najprv vyrobené vo výrobnej hale a následne sa po dopravení na miesto stavby zmontujú.

Výhodou tohto systému:

*  Eliminácia vplyvu počasia na proces výstavby. Výroba panelov nie je závislá od počasia a ročného obdobia. Celý systém panelovej výroby predstavuje „suchý proces“ , ktorý je možné realizovať celoročne v krytej hale. Nevznikajú tak zbytočné prestoje a posúvanie termínov realizácie vplyvom počasia (zamoknutie hlavne izolačných materiálov).

*  Časová výhodnosť – počas výroby panelov može súbežne prebiehať príprava základovej dosky. Tým sa podstatne skracuje čas samotnej výstavby a nie je nutné čakať s výrobou panelov na dokončenie základov.

*    Presnosť spracovania – strojové vybavenie, logistika a kontrola kvality výroby sú vo výrobných priestoroch omnoho presnejšie ako výstavba na mieste staveniska.  

Prefabrikované panely sami vyrábame a následne montujeme, čím sa snažíme eliminovať vplyv tretích osôb na kvalitu výroby a montáž stavby. Okrem realizácie stavieb na Slovensku ponúkame našim zákazníkom možnosť výstavby aj v susedných štátoch – predovšetkým v Rakúsku, Maďarsku...

Okrem rámovej konštrukcie ponúkame našim zákazníkom aj CLT systém. Konštrukcia tohto typu predstavuje najnovší trend vo vývoji stavebných materiálov pre výstavbu drevostavieb. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou, stabilitou a presným vyhotovením detailov.  

Konštrukčný systém a cena