20. januára 2019

Postup realizácie

Proces realizácie drevostavby prebieha v závislosti od charakteru projektu, rozsahu prác a miesta realizácie (SR alebo zahraničie). Dôraz kladieme predovšetkým na individuálny prístup k zákazníkovi v podobe osobných konzultácií o podobe a rozsahu realizácie. Celý proces realizácie stavby, vrátane tvorby projektovej dokumentácie prebieha v nasledovných krokoch:

 

PREDPROJEKTOVÁ KONZULTÁCIA

0.


Úvodné zoznámenie s našou technológiou výroby a montáže drevostavieb, s možnosťou navštívenia práve prebiehajúcej realizácie.

 

Spracovanie orientačnej kalkulácie na základe architektonickej štúdie resp. orientačného podorysu (v prípade, že ešte nevlastníte projekt pre stavebné povolenie).

 

 

PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA /zmluva o projektovej príprave

1.

Spracovanie projektu pre stavebné povolenie

 

Posúdenie energetickej bilancie stavby a optimalizácia návrhu realizácie nízkoenergetickej resp. pasívnej drevostavby (certifikovaný PHPP prepočet)

 

Spracovanie projektu výrobnej a montážnej dokumentácie, statické posúdenie

 

Spracovanie zaväzného rozpočtu k realizácii diela

 

 

VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

 

 

2.

 

VÝROBA A MONTÁŽ DIELA /zmluva o dielo

 

 

3.

Proces výroby stavby sa uskutočňuje vo výrobných halách s následným vyexpedovaním stavby na miesto realizácie.

 

Montáž stavby s nadväznými profesnými prácami v dohodnutom rozsahu realizácie.

 

 

ODOVZDANIE STAVBY / protokol o odovzdaní-prebratí stavby

4.

Garancia vzduchotesnosti stavby overením "Blower-Door" testom