18. decembra 2018

Rozsah realizácie

Stavebník, ktorý sa rozhodne realizovať drevostavbu s našou spoločnosťou má možnosť výberu v akom rozsahu sa bude dielo realizovať. DREVSTAV SLOVAKIA ponúka predovšetkým realizáciu stavby „na kľúč“, ale podľa individuálneho zámeru stavebníka je rozsah realizácie ponechaný na jeho rozhodnutí. Taktiež je možná súčinnosť našich prác a profesií, ktoré si stavebník vie zabezpečiť vo vlastnej réžii.

Drevostavby realizujeme do rôzneho rozsahu – od hrubej stavby – uzavretej stavby – stavby na kľúč. Popri realizácii drevostavieb z voľne dostupných katalógov na trhu, ponúkame vlastné projekty drevostavieb. Najväčší podiel našich realizácií však predstavujú individuálne riešenia a projekty stavebníkov.

Projekt pre stavebné povolenie

Projekt pre realizáciu - výrobná a montážna časť, statika


Zemné práce a zakladanie stavby

Hydroizolácia základovej dosky

Obvodové steny, štítové steny


Vnútorné steny - nosné, nenosné


Strop medzipodlažia resp. posledného podlažia


Zastrešenie - krov, laty, kontralaty, strešná fólia


Odvodnenie strechy - odkvapový systém


Strešná krytina a oplechovanie


Ukončenie presahov strešnej konštrukcie

Hrubá stavba

Komín a strešný výlezStrešné oknáIzolácia strešnej/stropnej konštrukcieOkná, balkónové/terasové dvereVchodové dvereTienenie - žalúzie/rolety

Balkónové zábradlie a podlahaFasáda a sokel


Uzavretá stavba

Zdravotechnické inštalácie - kanalizácia, vodovod, sanita
Elektrické inštalácie, bleskozvod
Vykuravcí systém, ohrev TÚV
Vnútorné plochy stien a stropov - sadrokartón
Vnútorné plochy stien a stropov - maľovanie
Vnútorné obklady (WC, kúpeľne, kuchyňa)
Komín
Podlahy - hrubé, finálne
Vnútorné schodisko
Interiérové dvereStavba na kľúč