18. decembra 2018

CERTIFIKÁT TaSUS
Základná ponuka konštrukcie drevostavby od firmy DREVSTAV SLOVAKIA je tvorená „
základným“ a „difúzne otvoreným“ konštrukčným systémom. Oba tieto stavebné systémy prešli procesom certifikácie a možno ich definovať ako CERTIFIKOVANÝ STAVEBNÝ SYSTÉM. Proces certifikácie zohladňoval mechanickú odolnosť a stabilitu konštrukcie,  únosnosť konštrukcie, požiarnu odolnosť, priepustnosť vodnej pary a odolnosť proti vlhkosti atď. Certifikačnému procesu boli okrem obvodových stien podrobené aj konštrukcie vnútorných stien, stropov a striech.  


Certifikát konštrukčného systému DREVSTAV SLOVAKIA (PDF)

 

 
 _____________________________________________________________________________________________

ZNAČKA KVALITY DREVOSTAVBY
Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR) sa rozhodla zaviesť značku kvality drevostavieb, ktorá je výrazom snahy o skultivovanie trhu drevostavieb. Značka kvality poukazuje na to, že dodávateľ sa odlišuje od dodávateľov drevostavieb, ktorí vznikli živelne bez väčších znalostí a zázemia, čo môže následne spôsobiť poškodenie mena drevostavbám. Značka kvality nenahradzuje certifikáciu, ale nezávislou odbornou komisiou posúdi komplexné riešenie drevostavby. Z tohto dôvodu sa značka kvality venuje nielen prefabrikovaným výrobkom, ale aj stavebnej montáži (technológia stavby domu priamo na stavenisku). Je dôležité, aby si zákazník uvedomil, že aj keď firma realizuje stavbu z prefabrikovaných stenových panelov, vždy je to kombinácia prefabrikácie a staveniskovej montáže. Prefabrikované diely totiž nesú na sebe stropné konštrukcie a konštrukcie strechy, ktorá sa montujú na stavbe. Inak povedané - nezáleží na tom, akým spôsobom sa dom stavia, ale dôležité je, aké sú jeho vlastnosti a kvalita hotového domu.

Naša spoločnosť takýmto komplexným posúdením úspešne prešla a bol nám udelnený certifikát značky kvality. 

Certifikát značky kvality (PDF)

Štatút značky kvality (PDF)

_____________________________________________________________________________________________

 
 CERTIFIKÁCIA - MEDZINÁRODNÉ OCENENIE AA

Ocenenie AA je silný nezávislý rating firiem a spoločností, ktorého história siaha až do roku 1908. Hodnotenie a ocenenie spoločností je vďaka medzinárodnému presahu vhodnou voľbou pre firmy, ktoré majú obchodných partnerov nielen na Slovensku, ale i v celej Európe. 
Ocenenie môžu získať iba tie spoločnosti, ktoré spĺňajú prísne ekonomické kritériá a podmienky certifikácie. Podmieňujúcimi kritériami je zaručená exkluzitiva tých spoločností, ktoré môžu certifikát získať a potvrdiť ním svoju pozíciu na trhu.

Prestížne hodnotenie AA môže získať len 5,4 % najkvalitnejších spoločností pôsobiacich v Slovenskej republike. Ocenenie je garanciou pre partnerov a zákazníkov, že spolupracujú s overeným obchodným partnerom. Certifikácia je postavená na medzinárodnom hodnotení s využitím originálnej a osvedčenej metodiky.