21. januára 2019

 
           
 PREČO BÝVAŤ V DREVOSTAVBE?          
1Dobré tepelnoizolačné vlastnosti
Skladby obvodových konštrukcií drevostavieb dosahujú tepelný odpor minimálne R = 5,5 m2.K/W (platná norma vyžaduje hodnotu Rn = 3,0 m2.K/W). Vysoká hodnota tepelného odporu znamená nízku spotrebu tepla na vykurovanie a v lete zase energie na chladenie.   
       
6Ekologická výstavba
Drevo je úplne obnoviteľný a ekologický materiál. Pri prepočte spotreby energie na výstavbu, prevádzku a likvidáciu budovy vzhľadom na produkciu CO2 má drevo v stavebnej konštrukcii zápornú bilanciu emisií, keďže počas rastu strom pohltí viac škodlivín, ako ich po zabudovaní budova vyprodukuje. Ostatné komponenty v konštrukciách sú tiež recyklovateľné a minimálne zaťažujú životné prostredie. 
           
 2Dobré akustické vlastnosti
Drevostavby vďaka sendvičovej konštrukcii dosahujú lepšie akustické vlastnosti, než akými disponujú masívne stavebné konštrukcie. To pomáha realizátorom vytvárať obytný priestor, v ktorom prevláda ticho a pohoda bez rušivého hluku okolia.
        7Zdravé bývanie
Vďaka drevu sa zabezpečí v budove príjemná tepelná a vlhkostná klíma. Vysokú vlhkosť v interiéri drevo vynikajúco absorbuje a naopak, v prípade príliš suchého vzduchu ju postupne uvoľňuje do prostredia. Tento jav zabraňuje nahromadeniu vlhkosti, teda aj tvorbe plesní a mikroorganizmov. Samozrejme nemožno zanedbať pravidelné vetranie miestností.  
           
 3 Variabilita
Konštrukcia drevostavieb zabezpečuje vysokú variabilitu, čo umožňuje realizovať akékoľvek dispozičné riešenie vrátane rôznych prestupov, galérií, lodžií či zimných záhrad. Montované prvky dovoľujú jednoduché zmeny v dispozícii stavby aj počas jej plnej prevádzky. 
        8 Rýchla výstavba
Priemerná dĺžka výstavby klasického murovaného domu je zhruba 13 až 18 mesiacov. Výstavba montovaného domu trvá od 2 do 12 týždňov podľa zvoleného štádia dokončenia a zbaví investorov problémov so zháňaním stavebných materiálov a plánovaním dodávok. 
           
4Možnosť realizácie vlastného aj typového projektu
V prípade, že investor už má konkrétnu predstavu, je možné projekt stavby prispôsobiť požiadavkám, prípadne prerobiť už existujúcu dokumentáciu tak, ako si to vyžaduje výroba a realizácia danej montovanej stavby. 
        9Nízka hmotnosť stavby, vysoká pevnosť konštrukcie
Každý dom potrebuje mať dobré základy, pevný podklad, na ktorom je postavený, izoláciu proti vlhkosti či izoláciu proti únikom tepla. Drevo má priaznivý pomer nízkej hmotnosti a vysokej pevnosti. Vzhľadom na nižšiu hmotnosť celej stavby umožňuje navrhnúť ľahšiu, teda aj lacnejšiu základovú dosku. 
           
 5 Možnosť stavať v každom ročnom období
V drevostavbách sa používajú materiály dostatočne odolné proti poveternostným vplyvom, akými sú slnko, sneh alebo dážď. Sú schopné regenerácie a stavbu je teda možné realizovať aj v zimných mesiacoch. Keďže montovaná stavba sa zhotovuje tzv. suchým procesom, čiže z materiálov, ktoré nevyžadujú schnutie z dôvodu uvoľňovania zabudovanej vlhkosti, je možné ju okamžite po dokončení obývať. 
         10Väčší vnútorný priestor
Väčší vnútorný priestor oproti klasickému domu zaistí lepšie využitie zastavanej plochy. Vzhľadom na malú hrúbku obvodovej steny ušetrí investor približne 10% cenného priestoru, ktorý by v prípade klasickej stavby vyplnil len stenami. To znamená, že pri dome s celkovou plochou 100 m2 získate jednu izbu s rozmermi 3 x 3,5m navyše.