20. januára 2019

Západné Slovensko


Ing. Peter Gregor
+421 915 866 380, gregor@drevstavslovakia.sk 

Senná 5, 821 05 BRATISLAVA

Stredné Slovensko

Ing. Peter Gregor
+421 915 866 380, gregor@drevstavslovakia.sk 
Sandrická 1096, 966 81 ŽARNOVICA

Východné Slovensko


Ing. Róbert Krajňák
+421 915 866 379, krajnak@drevstavslovakia.sk
082 03 LIČARTOVCE (okr. Prešov)


Kontakt

DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o. - Kontakt, kontaktné a fakturačné údaje

Poštová adresa

DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o.
Sandrická 1096

966 81 Žarnovica

 

Fakturačné údaje

DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o.
Sandrická 1096
966 81 Žarnovica


IČO: 36638846
IČ DPH: SK 2022033464
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
SK48 0900 0000 0004 1168 2368
Mobil: +421 918 789 273
E-mail: drevstavslovakia@drevstavslovakia.sk