21. októbra 2018

Katalóg domov

 
Spoločnosť DREVSTAV SLOVAKIA sa už desaťročie zaoberá vlastnou výrobou a realizáciou montovaných domov. Väčšinu produkcie drevostavieb tvoria individuálne projekty zákazníkov, alebo stavby z voľne dostupných katalógov rodinných domov...
Nerozhodnutým stavebníkom, ktorí zatiaľ svoj projekt nevlastnia, ponúkame niekoľko  typových riešení montovaných domov. Tieto projekty je samozrejme možné podľa priania zákazníka čiastočne upraviť. V prípade zájmu o spracovanie cenovej ponuky podľa vlastného projektu, alebo úpravy už existujúcich projektov nás neváhajte kontaktovať.  

Štandardným izolačným materiálom v našich drevostavbách je minerálna izolácia, tá predstavuje ideálny pomer izolačných vlastností k cene. Z ostatných izolačných materiálov ponúkame: drevovláknité izolácie, recyklovanú celulóza, ovčie rúno...

Ceny našich katalógových drevostavieb sú tvorené s ohľadom na dosiahnutie nízkoenergetického štandardu, kde merná potreba tepla na vykurovanie < 50 kWh/(m2a). Súčiniteľ prestupu tepla pre obvodové konštrukcie: OBVODOVÁ STENA U=0,11 W/(m2.K), STRECHA U=0,13 W/(m2.K), PODLAHA U=0,22 W/(m2.K)