18. decembra 2018

Konštrukčný systém a cena

Ponuka konštrukcie panelov DREVSTAV SLOVAKIA je tvorená základnýmdifúzne otvoreným“ konštrukčným systémom. Oba tieto stavebné systémy prešli procesom certifikácie a možno ich definovať ako CERTIFIKOVANÝ STAVEBNÝ SYSTÉM. Proces certifikácie zohladňoval mechanickú odolnosť a stabilitu konštrukcie,  únosnosť konštrukcie, požiarnu odolnosť, priepustnosť vodnej pary a odolnosť proti vlhkosti atď. Certifikačnému procesu boli okrem obvodových stien podrobené aj konštrukcie vnútorných stien, stropov a striech.    

Základná konštrukcia predstavuje donedávna najviac používaný a rokmi overený systém. Základným princípom je drevená nosná konštrukcia z vnútornej strany uzavretá parozábranou. Funkciou parozábrany je zabránenie prechodu vzdušnej vlhkosti do konštrukcie a tým jej znehodnoteniu, ako aj vytvorenie vzduchotesnej roviny, ktorá zamedzuje úniku tepla zo stavby. Takto navrhnutá konštrukcia umožňuje použitie materiálov s väčším difúznym odporom. Ich cena je v porovnaní s materiálmi používanými v difúzne otvorenej konštrukcie je niekoľkonásobne nižšia, a to je aj hlavnou výhodou tohto systému: cenová dostupnosť.

V poslednej dobe však systém s parozábranou nahradil difúzne otvorený systém. Tento predstavuje voči základnému systému alternatívu zdravšieho bývania v podobe difúzne otvorenej stavby. Princípom tohto systému je prechod plynov cez danú konštrukciu (napr. obvodovú stenu), v stavebníctve tento proces prebieha medzi suchým vzduchom a vodnou parou. Výsledkom týchto fyzikálnych procesov sú konštrukcie s nasledovnými vlastnosťami:

  • zníženie rizika vzniku plesní, húb a mikroorganizmov z dôvodu pohybu plynov v konštrukcii
  • zvýšenie kvality vnútorného ovzdušia dosiahnuté prechodom chemických látok, ktoré unikajú z predmetov
    a vznikajú pri prevádzke domácnosti
  • priaznivé vysušovanie konštrukcie v zimnom období 

Difúzne otvorený systém ponúka použitie rôznych izolačných a konštrukčných materiálov. K základným izolantom patrí minerálna izolácia, ktorú možno variovať s drevovláknitými izoláciami, fúkanou celulózou, ovčím rúnom... Použitie konštrukčných OSB dosiek je tiež možné nahradiť sadrovláknitými doskami (Fermacell, Rigidur...), difúzne otvorenými drevovláknitými doskmi (DHF, Hofatex, Steico) prípadne doskami z lisovanej slamy (Ekopanel).

Konštrukciu drevostavby je možné tiež doplniť o ďalšie „eco trendy“ materiály ako hlinené omietky, nepálené tehly, zakladanie na penovom skle či realizáciu zelených striech.

Cena drevostavby je závislá od:
• veľkosti a typu domu
• rozsahu realizácie (stavba na kľúč, stavba zvonku uzavretá, hrubá stavba)
• použitia stavebných materiálov
• špecifických požiadaviek zákazníka

Orientačné ceny našich drevostavieb, tak ako sú uvedené nižšie, sú prepočítané na 1 m² úžitkovej plochy pri použití materiálov v základnom systéme.

Položkový rozpočet k realizácii vám bezplatne pripravíme na základe štúdie stavby (minimálne pôdorys a rez stavbou) resp. projektu stavby pre stavebné povolenie.

 

 

 HRUBÁ STAVBA

od 500,00 €  / M2   S DPH

 HOLODOM

od 1000,00 €  / M2   S DPH